Articole
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind necesitatea adoptarii metodelor tehnologice inovatoare de predare-invatare.

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind necesitatea adoptarii metodelor tehnologice inovatoare de predare-invatare.

La 25 septembrie 2013, în conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Deschiderea educației: metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 6 februarie 2014.

În cea de-a 496-a sesiune plenară, care a avut loc la 26 și 27 februarie 2014 (ședința din 26 februarie 2014), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 226 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Extras:
1.6 “……….Tehnologia fără profesori își pierde valoarea educativă; în schimb, profesorii care stăpânesc mediul digital vor rămâne actori principali în conceperea unor cursuri atractive pentru persoanele care învață.”………

3.4 “Școlile au fost întotdeauna în avangarda inovării. Acesta este motivul pentru care, în opinia CESE, echilibrul dintre așa-numitele metode de predare „tradiționale” și utilizarea de tehnologii și soluții noi este esențial pentru o educație de succes. În plus, CESE consideră că sistemele de învățământ trebuie să fie adaptate la schimbările societale globale și la noile provocări.”……..

4.1.6  “Tehnologia trebuie să servească procesului educațional condus de profesori, și nu invers.”………………..


Alte articole

[item.title]

Realizarea portofoliului personal de documente la nivelul european de recunoastere, pe care orice cetatean il poate utiliza pentru a-si creste sansele de integrare pe piata muncii sau de accesare a programelor de formare profesionala.

[item.title]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind deschiderea educației: metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

[item.title]

Consiliul Uniunii Europene, avand in vedere tratatul privind funcționarea Uniunii Europene si propunerea Comisiei Europene, adopta o recomandare, cu scopul de a valida invatarea non-formala si informala.

Abonare la Newsletters