Studiaza liber - oriunde, oricand!

Competente cheie

Competente cheie-cunostinte fundamentale

Curs on-line de Competente cheie.

Într-o societate bazată pe cunoaştere, competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate fiecărui context au un rol fundamental în formarea fiecarui individ. Acestea asigură o valoare adăugată pentru piaţa muncii, sustin coeziunea socială, oferind flexibilitate şi adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie.

Legislatia privind formarea profesionala si invatarea continua reglemeteaza structura programelor de formare profesionala identificand  competentele profesionale. Fiecare program de formare profesionala este organizat in baza unui Standard Ocupational, in cadrul caruia sunt cuprinse competentele profesionale dobandite in urma absolvirii.

Competentele sunt stucturate pe trei categorii:

-competente fundamentale
-competente generale
-competente specifice

Pret: Lei
Cere DEMO Curs

Completati acest formular si veti primi prin email link-ul pentru a testa acest curs.

Competentele fundamentale sunt comune fiecarui tip de program de formare, iar insusirea acestora devine obligatorie in procesul de formare continua

Platforma electronica pusa la dispozitie de Fundatia FPIP - Viitor , are scopul de a facilita insusirea cunostintelor de baza aferente Competentelor Fundamentale, de catre participantii la programele de formare, prin studiu suplimentar, on-line, corelat cu prevederile legale si recomandarile Uniunii Europene.

COMPETENTELE FUNDAMENTALE

1.    COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ

2.    COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE

3.    COMPETENŢA MATEMATICĂ ŞI COMPETENŢE DE BAZĂ PRIVIND ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA

4.    COMPETENŢA DIGITALĂ

5.    CAPACITATEA DE A ÎNVĂŢA PROCESUL DE ÎNVĂŢARE

6.    COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE

7.    SIMŢUL INIŢIATIVEI ŞI AL ANTREPRENORIATULUI

8.    CONŞTIINŢA ŞI EXPRESIA CULTURALA   

Pentru informatii suplimentare, in conformitate cu pozitia oficiala a Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene in ceea ce priveste competentele cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii, prezentam mai jos un extras din "Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului", din 18 decembrie 2006.

Extras:
...."(3)    Comunicarea Comisiei ''Realizarea unui spatiu european al invatarii continue" si Rezolutia ulterioara a Consiliului din 27 iunie 2002 privind invatarea pe tot parcursul vietii au identificat ''noile aptitudini de baza" ca fiind o prioritate, si a subliniat ca invatarea pe tot parcursul vietii trebuie sa acopere invatarea de la varsta prescolara la varsta post-pensionare.
....
(5)    In mai 2003, Consiliul a adoptat nivelurile de referinta europene ("benchmarks") , demonstrand un angajament Ia o imbunatatire masurabila in performanta  medie europeana. Printre aceste niveluri de referinta se numara competentele de citire, parasirea timpurie a scolii, absolvirea invatamantului secundar superior si participarea adultilor Ia invatarea pe tot parcursul vietii, si sunt strans legate  de dezvoltarea de competente-cheie.
....
(12)    Necesitatea de a inzestra tinerii cu competentele-cheie necesare, pentru a imbunatati nivelurile de educatie, este o parte integranta a liniilor directoare integrate pentru cresterea economica si ocuparea fortei de munca 2005-2008, aprobat de Consiliul European din iunie 2005. In special, ocuparea fortei de munca, sistemele de educatie si formare profesionala sa fie adaptate la noile cerinte de competente printr-o mai buna identificare a nevoilor profesionale si de competente-cheie, ca parte a programelor de formare ale statelor membre.(....)

RECOMANDA:
Ca statele membre sa dezvolte furnizarea de competente-cheie pentru toti, ca parte a strategiilor lor de invatare pe tot parcursul vietii, (....) si de a folosi "competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii, ca si cadru de referinta european (.....)"

Va recomandam sa consultati si documentul integral, prezentat alaturat in fisierul Pdf, in care sunt definite in mod oficial, toate cele opt competente cheie.

Pentru a parcurge materialele de studiu aferente celor 8 competente cheie, click aici.

Pentru a vizualiza lista completa a cursurilor on-line click aici.

© ecalificat.ro | Web design: StudioWEBER Termeni si conditii