Despre noi

Cum a apărut ecalificat?

Înființată în 2005, Fundația F.P.I.P-Viitor a furnizat la nivel național, în conformitate cu acreditarea legală, peste 50 de tipuri de programe de formare profesională, acoperind o arie variată de domenii, oferind soluții de formare profesională câtorva mii de persoane, zeci de companii și instituții. Programele de formare profesională existente în portofoliu sunt organizate pe cale formală (cu predare în clasa), în conformitate cu legislația formării profesionale a adulților, și se adresează persoanelor care doresc să dobândească o calificare sau o specializare într-un anumit domeniu.

Strategiile manageriale care stau la baza activității, urmăresc dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă transparent, flexibil, adaptat dinamicii educaționale, tendințelor de piață, și care să răspundă în mod concret necesităților de formare ale persoanelor fizice și companiilor solicitante, totodată vizând calitatea, adaptabilitata și performanță procesului educațional.

Înțelegând, astfel, importantă acestor aspecte, Fundația și-a propus inobilarea procesului de formare, promovând un nou concept de studiu, care deja în occident se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare, și anume sistemul de învățare elearning.

Ecalificat este o consecinţă a preocupării și dăruirii cu care Fundația Pentru Formare Profesională și Învățământ Preuniversitar-Viitor a evoluat, timp de peste peste 10 ani în domeniul formării profesionale a adulților, și nu în în ultimul rând, un răspuns la cerințele generațiilor care ne-au trecut pragul, contestând rigiditatea sistemului și acuzând lipsa existenței unor metode de studiu facile și accesibile și lipsa unor instrumente de evaluare și certificare cu ajutorul cărora să poată demonstra competențele și cunoștințele dobândite în alte contexte.

Proiectul ecalificat îți aparține! Am studiat dorințe, te-am ascultat cu atenție și răbdare și am urmărit tendințe.

Ce înseamnă ecalificat?

Ecalificat reprezintă unul din proiectele cu ajutorul cărora adăugăm valoare procesului de educație prin implementarea tehnicilor și tehnologiilor moderne de învățare.

Principalul obiectiv care stă la baza activității noastre este facilitarea accesului publicului larg la programe de formare profesională, în vederea asigurării procesului de formare continuă la un nivel de performanță cât mai ridicat. Acest obiectiv major ne responsabilizează și ne obligă în același timp să căutăm permanent soluții pliate pe așteptările publicului, pe necesitățile de formare, să transformăm obiective în rezultate concrete prin transpunerea multitudinii de informații în programe de formare profesională, concepute astfel încât să asigure însușirea competențelor profesionale și personale la standardele agreate.

Astfel, prin ecalificat ne-am dorit să transpunem experiență cursurilor formale (față în față) într-un alt tip de studiu, cursuri on-line, care se bazează pe:
• Cursuri on-line atractive, din domenii de specialitate variate, cu un conținut structurat, elaborat de specialiști în domeniu, în conformitate cu standarde sau planuri de pregătire naționale.

• Conținut multimedia cu un grad de informare complexă, centrat pe studii și exemple practice, imagini sugestive etc.

• Eficientizarea procesului educațional. Utilizatorii au posibilitatea de a se concentra doar pe domeniile sau specializările de interes personal, de a dezvoltă un anumit hobby, sau de a se iniția într-un domeniu nou, pentru a decide măsură în care domeniul respectiv i se potrivește, în vederea unei specializări sau aprofundări viitoare. Astfel studiul este mult simplificat, pliat pe așteptările și necesitățile fiecăruia, evitând astfel un program încărcat cu materii inutile pentru atingerea obiectivului de învățare.

• Eficientizarea timpului, program de studiu flexibil, adaptat ritmului propriu de învățare, fără a fi necesară respectarea unui orar prestabilit, care pentru cei mai mulți dintre noi reprezintă un impediment în atingerea obiectivelor personale de învățare, din lipsa de timp.

• Acces simultan la mai multe programe. Spre deosebire de programele de studiu formale, care condiționează participanții să urmeze un singur curs într-o anumită perioada, în cazul cursurilor on-line accesul este permis simultan la mai multe programe, utilizatorii au posibilitatea de a-și configura o specializare care poate include mai multe cursuri din acel domeniu.

• Interacțiune on-line, socializare ce constă în utilizarea canalelor de comunicare on-line proprii platformei de elearning. Deși aparent a urmă un curs on-line presupune un anumit grad de izolare în spațiul propriu de învățare, forumul din cadrul platformei permite interacțiunea directă atât cu alți utilizatori, cât și cu lectorul cursului pentru schimb de experiență, informații sau lămuriri suplimentare.

De ce noi?

• Programe de formare din domenii variate, adaptate cerințelor pieței forței de muncă și în conformitate cu standardele sau planurile de pregătire.
• Formatori specialiști în domeniu, cu experiență vastă atât în domeniul de expertiză, cât și în activitatea de formare.
• Suport tehnic pe toată perioada desfășurării cursului sau a prestării serviciilor contractate.
• Servicii complexe menite să ofere soluții practice necesităților de formare, de la suport logistic și tehnic, elearning, până la organizarea diferitelor tipuri de evenimente corporate, seminarii, traininguri, conceperea sau personalizarea programelor de formare profesională în funcție de cerințele solicitantului. 
• Profesionalism, comunicare eficientă și promptitudine.