Sănătate/ Igienă/ Servicii sociale
Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Disponibilitate: disponibil

Cursul online de Îngrijitor bătrâni la domiciliu asigură pregătire profesională de specialitate în vederea însușirii competențelor și abilităților necesare desfășurării activităților specifice îngrijirii persoanelor vârstnice.

Serviciile unui profesionist în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu pot avea un impact major asupra calității existenței persoanelor, în contextul degradării fizice și psihice experimentate în ultima parte a vieții. Scopul îngrijirii la domiciliu este de a asigura un anumit grad de confort persoanei asistate în funcție de necesitățile acestuia, precum și un trăi demn în mediul familiar persoanei vârstnice.

 

 
450 Lei

Conform statisticilor din ultimii ani, gradul de îmbătrânire al populației este în continuă creștere, fapt ce presupune și o creștere a necesității de îngrijire la domiciliu, țînând cont de faptul că această nevoie se manifestă la cel puțîn 20% din numărul vârstnicilor.

De-a lungul timpului, pe fondul prefigurarii unei societăți moderne și civilizate, preocuparea pentru necesitățile și interesele persoanelor vârstnice a cunoscut importante transformări și o evoluție continuă, în raport și cu modificările legislative în domeniu. În acest context, calitatea vieții și bunăstarea persoanei asistate, cu respectarea drepturilor fundamentale, constituie parte integrantă a politicilor sociale de asistare a vârstnicilor.

Totodată a fost conștientizat faptul că problematica persoanelor în vârstă, că și categorie socială cu multiple dezavantaje, este foarte complexă, și de cele mai multe ori, greșit abordată. Scăderea capacităților fizice, a resurselor financiare, instalarea diferitelor probleme de sănătate, izolarea socială, sunt câteva din problemele persoanei vârstnice, care de regulă produc dezechilibre și accentuează starea de disconfort și degradare.

Soluționarea acestor probleme determina creșterea bunăstării și al confortului varstnicului, obținute prin acordarea unor îngrijiri profesioniste, de către personal specializat, pregătit să asigure o viață decentă și demnă.

Cu ce se ocupă îngrijitorul de bătrâni la domiciuliu?

Îngrijitorul de bătrâni la domiciliu este persoană care se ocupă cu acordarea serviciilor de îngrijire a persoanelor cu diferite grade de dependență, la domiciliul acestora. Ocupația presupune o sfera largă de competențe pentru desfășurarea optimă a activităților de îngrijire. Îngrijitorului la domiciliu bătrâni  trebuie să-și dovedească competențele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoană asistată cât și pentru propria persoană, la mobilizarea și transportul persoanei asistate, la alimentație și administrarea alimentelor și la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate. Pentru practicarea acestei profesii sunt necesare cunoștințe medii din sfera medicală, răbdare, calm și abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activități de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat.

Curs practic, exemple concrete și studii aplicate. Beneficiile cursului on-line.

Cursul se adresează atât celor care doresc să profeseze în domeniul îngrijirilor la domiciliu, cât și celor care au nevoie de informare de calitate și îndrumare pentru desfășurarea activităților cotidiene, în situația în care există un astfel de caz în familie.

Suportul de curs este structurat pe module și capitole tematice, care vor asigura o mai bună înțelegere și însușire a noțiunilor și acțiunilor practice. Cursul online este disponibil integral pe platforma electronică, sistem care facilitează procesul de învățare, beneficiind în același timp de flexibilitate în gestionarea și controlul timpului, spațiului sau ritmului propriu de studiu.

Ce veți cunoaște la finalul acestui curs:

- Profilul ocupațional – atribuții

- Drepturile și obligațiile persoanelor asistate

- Perfecționarea continuă

- Aplicarea NPM și PSI

-Organizarea activității ingrijitorului (planificarea activității zilnice, gestionarea  resurselor alocate, comunicarea cu persoană asistată)

- Noțiuni de igienă - aplicarea normelor de igienizare

- Noțiuni de prim ajutor - acordarea primului ajutor

- Asigurarea confortului persoanei asistate

- Asigurarea alimentației și hidratarii persoanei asistate

- Mobilizarea și transportul persoanei asistate

- Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale

- Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

- Tehnici de îngrijire a persoanelor asistate cu diferite tipuri de handicap.

Certificatul obținut

Certificatul de absolvire obținut în urma promovării unei evaluări finale, atestă dobândirea competențelor specifice și nivelul de instruire. Este emis de organizatorul cursului, în calitate de furnizor de formare autorizat.

 Înscriere la curs

Pentru a va înscrie la curs este necesară completarea formularului disponibil prin accesarea butonului “ÎNSCRIE-TE LA CURS”.

Pe email vor fi trimise instrucțiuni referitoare la derularea următoarelor etape, de confirmare a plății, activarea datelor de acces pe platforma de studiu, transmiterea certificatului de absolvire.

Acest curs poate fi urmat și în clasa. Pentru a vizualiza oferta completă a cursului autorizat click aici.

Cursuri similare

Responsabil cu gestiunea deșeurilor

Curs online de specialitate pentru persoanele desemnate să gestioneze deșeurile conform OUG. 92/2021

450 Lei
Inspector în domeniul Sănătății și Securității în Muncă

Curs online pentru pregătirea specialiștilor desemnați cu organizarea activității de protecție a muncii.

450 Lei
Prim ajutor/ First Aid

Curs de specialitate pentru acordarea primului ajutor în cazul situațiilor de urgență, cu certificarea competențelor.

450 Lei
Limba italiană curs intensiv

Învață simplu și repede Limba Italiană, manual, ghid de conversație și dicționar, CD-uri audio. Certificare a competențelor lingvistice!

450 Lei
Limba germană simplu și repede

Învață simplu și repede Limba Germană, ghid de conversație și dicționar, CD-uri audio. Certificare a competențelor!

450 Lei
Infirmieră

Ghid practic care te ajută să te pregătești pentru o carieră în domeniul medical.

450 Lei