Protecția datelor cu caracter personal
Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

Disponibilitate: disponibil

CURS online - Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

În contextul intrării în vigoare a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale-General Dată Protection Regulation (GDPR), alături de Directiva (UE) 680/2016 referitoare la protecţia datelor personale, este instituită pentru diferite tipuri de operatori economici,  obligativitatea desemnării unui Responsabil cu protecția datelor personale.

Regulamentul impune amenzi de până la 20 de milioane de Euro sau 2-4% din cifra de afaceri globală în cazul nerespectării.

Elementul de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor. (RPD)

 

 
450 Lei

Termenul Responsabil cu Protecția Datelor reprezintă traducerea din limba engleză a Dată Protection Officer, de unde și acronimul utilizat D.P.O.

Obiectivul cursului

-   Instruirea persoanelor în vederea însușirii prevederilor RGPD,

-   Instruirea persoanelor interesate în vederea desemnării în funcția de Responsabil cu protecția datelor, cod COR 242231,

-  Pregătirea continuă și/sau creșterea nivelului de expertiză a Responsabililor cu protecția datelor aflați în funcție.

Necesitatea acestui curs

Cu toate că RGPD nu precizează calitățile profesionale care ar trebui să fie luate în considerare la desemnarea unui DPO, un element relevant ar fi că DPO să aibă experiență în legislația și practicile deprotecție a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere complexă a RGPD

RGPD  prevede și obligativitatea DPO de a urmă cursuri de pregătire precum și responsabilitatea angajatorului/operatorului de a-i asigura acestuia accesul la forme de pregătire continuă.  DPO trebuie să aibă posibilitatea de a rămâne la curent cu evoluțiile în domeniul protecției datelor.

Obiectivul ar trebui să fie de a crește în mod constant nivelul de expertiză al DPO, iar acesta ar trebui încurajat să participe la cursuri de formare în legătură cu protecția datelor și la alte forme de dezvoltare profesională.

Că susținere legală a afirmațiilor de mai sus:

Art. 37(5) al GDPR prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute în regulament”.

Responsabilitatea asigurării acestei resurse îi revine Operatorului (angajatorului):

Art. 38(2) al GDPR  Operatorul (……..) sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și (…) pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate.

Art. 38 din RGPD prevede că operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că DPO este „implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu character personal”.

 

Certificare

La finalul programului se eliberează Certificat de Absolvire emis de Fundația pentru Formare profesională și Învățământ Preuniversitar Viitor.

Certificatul de absolvire obținut demonstrează dobândirea cunoștințelor de specialitate menționate mai sus.

Notă: REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) nu impune nicio formă de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa în viitor funcția de Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal - DPO, dar menționează obligația persoanelor care doresc să activeze că Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal - DPO să urmeze cursuri de specialitate.

 Despre cursul on-line

Cursul on-line este disponibil pe platforma de elearning, care permite parcurgerea materialelor de studiu oricând, indiferent de locație, în ritmul propriu de asimilare a informațiilor, având posibilitatea pe toată durata cursului, de a relua informațiile necesare pentru aprofundare. Pe tot parcursul programului de studiu vei beneficia de consultanță din partea specialiștilor noștri în domeniu, dar și de asistență tehnică pentru utilizarea platformei.

Înscriere la curs

Pentru a vă înscrie la curs este necesară completarea formularului disponibil prin accesarea butonului “MĂ ÎNSCRIU LA CURS”.

Pe email vor fi trimise instrucțiuni referitoare la derularea următoarelor etape, de confirmare a plății, activarea datelor de acces pe platforma de studiu, transmiterea certificatului de absolvire. 

Cursuri similare

Responsabil cu gestiunea deșeurilor

Curs online de specialitate pentru persoanele desemnate să gestioneze deșeurile conform OUG. 92/2021

450 Lei
Limba engleză acasă și la școală

Limba engleză acasă și la școală! Manual, CD-uri audio, lecții, exerciții, cântece și poezii, desene amuzante.

450 Lei
Contabilitate generală

Curs on-line de contabilitate adresat celor care doresc să se inițieze în domeniul financiar.

450 Lei
Atitudinea proactivă

Curs dezvoltare profesională, cum să devii un angajat valoros pentru compania ta prin manifestarea atitudinii proactive.

450 Lei
Coaching pentru dezvoltare

Curs on-line de coaching, coaching de performanță în sprijinirea angajaților pentru atingerea potențialul maxim

450 Lei