Cursuri tehnice
Tehnician drumuri și poduri

Tehnician drumuri și poduri

Disponibilitate: disponibil

Curs online de Tehnician drumuri și poduri.

Curs on-line în sistem eLearning, program de formare profesională continuă adresat persoanelor care doresc să activeze în domeniul construcției și lucrărilor de drumuri și poduri.

 
450 Lei

Tehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.

Inginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supravegheaz respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții .

Curs on-line de Tehnician drumuri și poduri, formare profesională în sistem eLearning.

Cursul online de Tehnician drumuri și poduri are că obiectiv formarea profesională a persoanelor care doresc să activeze în domeniul construcțiilor și lucrărilor de drumuri, prin însușirea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor necesare desfășurării activităților specifice la standardele de construcții.

Cursul se desfășoară online, în sistem eLearning, tehnologie ce permite accesul la formare profesională continuă, adaptată ritmului și stilului propriu de învățare.  Structurarea materialului de studiu pe module și capitole tematice, accesate cu ajutorul tehnologiilor multimedia specifice sistemului online, asigura o experiență educațională unică, bazată pe un transfer solid de cunoștințe.

La sfârșitul acestui curs vei cunoaște:

·   Descrierea tipurilor de materiale rutiere și a domeniilor de utilizare a acestora

·   Pregătirea și realizarea încercărilor de laborator

·   Folosirea aparatelor topografice

·   Recunoașterea și interpretarea obiectivelor din proiectele de drumuri și poduri

·   Realizarea lucrărilor de terasamente

·   Alcătuirea structurii de rezistență a drumurilor și podurilor

·   Aplicarea tehnologiilor de construcție și întreținere a drumurilor și podurilor

·   Prepararea mixturilor asfaltice și a betoanelor de ciment

·   Identificarea defecțiunilor și a metodelor de remediere

·  Urmărirea îndeplinirii condițiilor de calitate a lucrărilor de drumuri și poduri

·   Urmărirea modului de funcționare a utilajelor

·   Determinarea consumurilor specifice

·   Revizia tehnică a drumurilor și podurilor

·   Exploatarea drumurilor și podurilor

·  Coordonarea activității unei echipe de muncitori

·   Întocmirea documentelor de șantier

·  Planificarea sarcinilor și a timpului de muncă

·  Aplicarea normelor de protecția muncii și P.S.I.

 

Despre cursul on-line:

Cursul on-line este disponibil pe platforma de elearning, care permite parcurgerea materialelor de studiu oricând, indiferent de locație, în ritmul propriu de asimilare a informațiilor, având posibilitatea pe toată durata cursului, de a relua informațiile necesare pentru aprofundare. Pe tot parcursul programului de studiu vei beneficia de consultanță din partea specialiștilor noștri în domeniu, dar și de asistență tehnică pentru utilizarea platformei.

Certificatul obținut:

Certificatul de absolvire obținut în urmă promovării unei evaluări finale, atestă dobândirea competențelor specifice și nivelul de instruire. Este emis de organizatorul cursului, în calitate de furnizor de formare autorizat.

Înscriere la curs

Pentru a va înscrie la curs este necesară completarea formularului disponibil prin accesarea butonului “MĂ ÎNSCRIU LA CURS”.

Pe email vor fi trimise instrucțiuni referitoare la derularea următoarelor etape, de confirmare a plății, activarea datelor de acces pe platforma de studiu, transmiterea certificatului de absolvire.

 

 

Cursuri similare

Responsabil cu gestiunea deșeurilor

Curs online de specialitate pentru persoanele desemnate să gestioneze deșeurile conform OUG. 92/2021

450 Lei
Inspector în domeniul Sănătății și Securității în Muncă

Curs online pentru pregătirea specialiștilor desemnați cu organizarea activității de protecție a muncii.

450 Lei
Tehnician în instalații electrice

Curs on-line tehnic, pregătire de specialitate pentru desfășurarea activităților specifice domeniului electric.

450 Lei
Limba germană simplu și repede

Învață simplu și repede Limba Germană, ghid de conversație și dicționar, CD-uri audio. Certificare a competențelor!

450 Lei
Electrician în instalații energetice

Curs de specialitate, adresat celor care doresc să devină profesioniști în domeniul instalațiilor electrice

450 Lei