Studiaza liber - oriunde, oricand!

Utile

Bookmark and Share
26 Feb 2014

Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (2012/c 398/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere tratatul privind functionarea uniunii europene, in special articolele 165 si 166, si propunerea comisiei europene, adopta prezenta recomandare:

Extras:
“……..……pentru a oferi persoanelor posibilitatea de a demonstra ceea ce au învățat în afara educației și formării formale – inclusiv a experiențelor de mobilitate – și de a utiliza aceste lecții pentru cariera lor și pentru a continua să învețe, cu respectarea principiului subsidiarității, statele membre ar trebui:

1. să instituie cel târziu până în 2018 – în conformitate cu circumstanțele și specificitățile naționale și în modul pe care îl consideră adecvat – măsuri pentru validarea învățării formale și non-formale care să permită persoanelor:

1. (a) să obțină validarea cunoștințelor, a abilităților și a competențelor care au fost dobândite prin învățare non-formală și informală, inclusiv prin utilizarea – acolo unde este cazul – a resurselor educaționale deschise;………
………..pentru a favoriza participarea la acest proces:………:

4. (b) furnizorii de educație și formare ar trebui să faciliteze accesul la sistemele formale de educație și de formare pe baza rezultatelor învățării realizate în contexte non- formale și informale și, acolo unde este cazul și este posibil, să acorde derogări și/sau credite pentru rezultatele relevante ale învățării realizate în astfel de contexte;………”

Sisteme de invatare non-formala.Necesitatea invatarii pe tot parcursul vietii.Formarea continua - esenta succesului profesional.
© ecalificat.ro | Web design: StudioWEBER Termeni si conditii