Managementul deșeurilor
Responsabil cu gestiunea deșeurilor

Responsabil cu gestiunea deșeurilor

Disponibilitate: disponibil

Curs online Responsabil cu gestiunea deșeurilor.

Curs online, organizat în conformitate cu prevederile OUG 92/2021. Acest curs se adresează tutoror operatorilor sau agenților economici care generează sau produc deșeuri, indiferent de tipul acestora. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, operatorii economici au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege atribuțiile unui terț, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor. Persoanele desemnate astfel, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Scopul cursului este de a oferi cunoștințe în domeniul managementului deșeurilor, elemente strategice de planificare; clasificarea deșeurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionării deșeurilor; metode de recuperare și eliminare a deșeurilor; responsabilitatea producătorilor și consumatorilor în generarea deșeurilor.


 
450 Lei

Ținând cont de faptul că activitatea economică are impact asupra mediului, orice operator economic, cu atât mai mult cel care prin activitatea sa produce diferite tipuri de deșeuri, deține ori comercializează astfel de materii, sau care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, este obligat să dețină un departament de protecția mediului, in cadrul căruia își desfășoară activitatea și Responsabilul cu gestiunea deșeurilor. Nedesemnarea unei persoane conform constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Persoana desemnată cu îndeplinirea activităților aferente gestiunii deșeurilor trebuie fie instruită corespunzător și să facă dovada absolvirii unui curs de specialitate, în conformitate cu OUG 92/2021.

Curs online de Responsabil cu gestiunea deșeurilor, pregatire de specialitate pentru persoanele desemnate să gestioneze deșeuri.

Cursul își propune să asigure instruirea de specialitate, astfel încât să se îndeplinească obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor.

Materialul de studiu este disponibil integral pe platforma electronica, care asigură un studiu flexibil, independent și personalizat în funcție de disponibilitatea fiecărui participant. Cursul este structurat pe lecții tematice pentru a facilita înțelegerea tuturor conceptelor și noțiunilor esențiale, dar mai ales pentru însușirea legislației specifice. Cursul își propune să asigure instruirea de specialitate, astfel încât să se îndeplinească obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor.

Cui se adresează acest curs?

OUG 92/2021 statuează prin intermediul art.23 faptul că "titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare."

În consecință, pot exista două situații în care se încadrează operatorul economic generator de deșeuri:

1. operatorul economic își desfășoară actvitatea în baza unei autorizații de mediu, situație în care este necesară desemnarea unui responsabil cu gestionarea deșeurilor, absolvent al cursurilor de specializare acreditate. În această situație se poate urma un curs de Responsabil de mediu.

2. NU este necesară emiterea unui autorizații de mediu pentru desfășurarea activitații, situație în care este suficientă absolvirea acestui curs online de Responsabil cu gestionarea deșeurilor.

Ce veți cunoaște la finalul acestui curs?

- Regimul deșeurilor-prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu, Obligaţii legale ale agenţilor economici;

- Definirea și clasificarea deșeurilor, cunoasterea tipurilor de deșeuri în funcție de proveniența și compoziție chimică

- Managementul deșeurilor - prevenirea și minimizarea deșeurilor

- Deșeul orășenesc, surse, compoziție și managementul deșeurilor solide orășenești

- Colectarea și transportul deșeurilor

- Gestionarea deșeurilor solide din agricultură și industrie alimentară

- Deșeuri periculoase, radioactive și de proveniență militară

- Managementul deșeurilor de echipamente electronice și electrocasnice

- Soluții practice pentru conformarea agenţilor economici cu cerinţele legislatiei de mediu în domeniul deşeurilor;

- Evitarea sancţiunilor contravenţionale

- Studii de caz – analiza situaţiilor celor mai frecvente la locul de muncă.

Despre cursul on-line

Cursul on-line este disponibil pe platforma de elearning, care permite parcurgerea materialelor de studiu oricând, indiferent de locație, în ritmul propriu de asimilare a informațiilor, având posibilitatea pe toată durata cursului, de a relua informațiile necesare pentru aprofundare.  Pe tot parcursul programului de studiu vei beneficia de consultanță din partea specialiștilor noștri în domeniu, dar și de asistență tehnică pentru utilizarea platformei.

 Certificatul obținut

Certificatul de absolvire obținut în urma promovării unei evaluări finale, atestă dobândirea competențelor specifice și nivelul de instruire. Este emis de organizatorul cursului, în calitate de furnizor de formare autorizat, în baza OUG 92/2021, aferentă gestionării deșeurilor. Certificatul emis permite îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la desemnarea unui Responsabil cu gestionarea deșeurilor.

Înscriere la curs

Pentru a vă înscrie la curs este necesară completarea formularului disponibil prin accesarea butonului “MĂ ÎNSCRIU LA CURS”.

Pe email vor fi trimise instrucțiuni referitoare la derularea următoarelor etape, de confirmare a plății, activarea datelor de acces pe platforma de studiu, transmiterea certificatului de absolvire.

 

Cursuri similare

Decorațiuni interioare/Design interior

Ghid practic de decorațiuni interioare, învață să fii cel mai bun specialist în artă amenajărilor interioare.

450 Lei
Inspector în domeniul Sănătății și Securității în Muncă

Curs online pentru pregătirea specialiștilor desemnați cu organizarea activității de protecție a muncii.

450 Lei
Limba engleză acasă și la școală

Limba engleză acasă și la școală! Manual, CD-uri audio, lecții, exerciții, cântece și poezii, desene amuzante.

450 Lei
Contabilitate generală

Curs on-line de contabilitate adresat celor care doresc să se inițieze în domeniul financiar.

450 Lei
Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

CURS on-line practic privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General de Protecția Datelor (GDPR).

450 Lei