Articole
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, referitoare la adoptarea unor metode de predare-invatare facilitate de noi tehnologii.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, referitoare la adoptarea unor metode de predare-invatare facilitate de noi tehnologii.

Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

Extras:
……Educația din UE nu reușește să țină pasul cu societatea și cu economia digitala și totuși tehnologia oferă posibilitatea de a crește nivelul de eficiență și echitate în învățământ. Institutiile de învatamânt  si de formare trebuie sa îsi reexamineze strategiile organizationale pentru a stimula practicile de învățare inovatoare…..

…..Profesorii trebuie să poată dobândi bune competențe digitale pentru a se conecta în comunități de practică bine stabilite și pentru a fi recompensați pentru noile metode de predare. Cursanții se așteaptă să dobândească competențe digitale pentru secolul 21 care să fie certificate cu ușurință și recunoscute pentru continuarea studiilor sau pentru obținerea unui loc de muncă…..

…..Unii furnizori au început să ofere „certificate deschise” care atestă că un cursant a finalizat un anumit curs sau a dobândit o anumită competență. Cu toate acestea, ele nu sunt încă recunoscute de autoritățile de calificare și sunt de multe ori necunoscute pe piața muncii.  OER europene de înaltă calitate trebuie să devină mai vizibile și mai accesibile tuturor cetățenilor, iar drepturile și obligațiile utilizatorilor de materiale didactice în temeiul drepturilor de autor ar trebui să fie mai transparente la nivel transfrontalier……

…..Consolidarea infrastructurii TIC locale (bandă largă, conținut, instrumente) lipsește încă în unele părți ale Europei și sunt necesare standarde deschise de interoperabilitate care să asigure economii de scară astfel încât piața de conținut digital și aplicații digitale europene să se poată dezvolta…..

…..Avem nevoie de o abordare integrata, un efort concertat din partea tuturor actorilor si o mai buna întelegere a tuturor oportunitatilor pe care revolutia digitala le va dezvalui….”.


Alte articole

[item.title]

Realizarea portofoliului personal de documente la nivelul european de recunoastere, pe care orice cetatean il poate utiliza pentru a-si creste sansele de integrare pe piata muncii sau de accesare a programelor de formare profesionala.

[item.title]

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Deschiderea educației: metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

[item.title]

Consiliul Uniunii Europene, avand in vedere tratatul privind funcționarea Uniunii Europene si propunerea Comisiei Europene, adopta o recomandare, cu scopul de a valida invatarea non-formala si informala.

Abonare la Newsletters