Articole
Utilizarea documentelor Europass si Youthpass - facilitarea accesului pe piata muncii si la programe de formare profesionala

Utilizarea documentelor Europass si Youthpass - facilitarea accesului pe piata muncii si la programe de formare profesionala

Documentele Europass şi Youthpass sunt instrumente care facilitează accesul oricărei persoane la programe de educație/formare sau pe piaţa muncii, indiferent de vârstă, nivelul de educaţie sau domeniul de activitate.

Instrumentele Europass

Europass reprezinta un portofoliu personal de documente pe care orice persoană îl poate crea și folosi pentru prezentarea competențelor și calificărilor sale, în vederea recunoașterii acestora în spațiul european și a facilitării accesului pe piaţa muncii sau al accesului la programe de educație și formare profesională.

Portofoliul Europass cuprinde urmatoarele documente: 

a) Curriculum vitae Europass;

b) Pașaportul lingvistic Europass;

c)  Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatul de competențe profesionale;

d) Suplimentul la Diplomă;

e) Documentul de mobilitate Europass.

Curriculum vitae Europass (CV-ul Europass) reprezintă unul din documentele de bază al cadrului comun de asigurare a transparenței competențelor și calificărilor în spațiul european, care permite prezentarea sistematică, cronologică şi flexibilă a calificărilor, aptitudinilor și competențelor unei persoane.

Pașaportul lingvistic Europass reprezintă atât un document comun de prezentare cât și un instrument de auto-evaluare a competențelor lingvistice în vederea facilitării accesului la educație, formare profesională sau pe piața muncii și poate fi anexat CV-ului Europass. 

Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatul de competențe profesionale este un document standardizat care descrie competențele dobândite de titularul Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competențe profesionale.

Suplimentul la Diplomă este un document anexat diplomei de licenţă, diplomei de inginer, diplomei de urbanist, respectiv diplomei de master, care oferă o descriere standardizată a tipului și nivelului calificării, a conținutului, a contextului instituțional și a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum și a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor.

Documentul de mobilitate Europass reprezintă documentul de prezentare a rezultatelor obținute în timpul unei perioade de învățare sau formare profesională organizată într-o altă țară europeană, pe baza unui parteneriat între o instituţie de trimitere (din țara de origine) și una sau mai multe instituţii gazdă. 

Certificatul Youthpass

Certificatul Youthpass este un document de recunoaştere a activităţilor de formare şi a competenţelor dezvoltate în cadrul Programului ”Tineret în Acţiune” (TiA).

Programul ”Tineret în Acţiune” (TiA) este un program care vizează susţinerea activităţilor de învăţare nonformală pentru tineri. Certificatul Youthpass se referă exclusiv la activităţi de formare desfăşurate în cadrul unor proiecte din cadrul Programului ”Tineret în Acţiune”.

Certificatul Youthpass vizează competențele dobândite în contexte nonformale și informale și oferă tinerilor implicați în proiectele din cadrul Programului ”Tineret în Acțiune” posibilitatea de a descrie ce au făcut/învățat/dobândit, în termeni de activități, cunoștinte, abilități, atitudini, prin participarea la proiectele respective.

Certificatul Youthpass poate fi folosit pentru:

a) o mai bună administrare a parcursului de formare individuală 

b) reflectarea rezultatelor învățării nonformale

c) creșterea șanselor de angajare ale tinerilor

d) mărirea șanselor lor de acces la diferite forme de învățare permanentă. 


Alte articole

[item.title]

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Deschiderea educației: metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

[item.title]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind deschiderea educației: metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

[item.title]

Consiliul Uniunii Europene, avand in vedere tratatul privind funcționarea Uniunii Europene si propunerea Comisiei Europene, adopta o recomandare, cu scopul de a valida invatarea non-formala si informala.

Abonare la Newsletters